Publisher Rates

Dưới đây là Bảng Giá Nhấp Chuột của từng quốc gia tại Lopte.pro.

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Netherlands $8,00 $8,00
Australia $8,00 $8,00
New Zealand $6,20 $7,20
United Kingdom $7,00 $7,00
United States $5,00 $6,00
Sweden $4,00 $6,00
Norway $5,50 $5,50
Canada $4,00 $5,00
Germany $5,00 $5,00
Thailand $4,20 $4,20
Singapore $4,00 $4,00
Italy $4,00 $4,00
Russian Federation $4,00 $4,00
Denmark $5,00 $4,00
Spain $4,00 $4,00
Taiwan, Province of China $3,60 $3,60
Czech Republic $3,00 $3,00
United States Minor Outlying Islands $4,00 $3,00
Vietnam $2,90 $2,90
Korea, Republic of $2,50 $2,50
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $2,50 $2,50